ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Tummoc ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಾಟ್‌’ಬೋಟ್

Tummoc’ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ…

Quick and Easy Problem Resolution with Tummoc: Introducing Our Chatbot

At Tummoc, the commuter always comes first. Meaning, you come first. And what do you need from us in addition to a great product? Great customer support. While we’ve tried our best to resolve your issues as promptly as possible so far, we wanted to make it easier for…

ನಿಮ್ಮ BMTC ಪಾಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿ ‘Tummoc’ ನಲ್ಲಿ!

ಟುಮ್ಯೋಕ್ ಇದೀಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟುಮ್ಯೂಕ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾಸ್ ನವೀಕರಣವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು…

Renew Your BMTC Bus Pass in Seconds with Tummoc!

Tummoc, in collaboration with BMTC, launched convenient digital BMTC bus passes earlier this year. To make your daily commute even more seamless, we’ve now made the pass renewal process super simple.  How to renew BMTC bus passes on Tummoc:  Step 1: Open the Tummoc…

Hindi for Beginners: Commuter Edition

Visiting/just moved to a city that mostly uses Hindi to communicate? And you don’t speak the language? You’ve come to the right place. This blog will help you with the basics and teach you some basic phrases for when you’re moving around.  Hindi 101  Let’s cover the…

ಈಗ Tummoc ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ!

ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ Tummoc App ಬಲಭ್ಯ!ಲಭ್ಯ  Tummoc ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ‌ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲು ನಾವು…

Now, Tummoc is Available in Kannada!

You read that right! You can now use the Tummoc app in Kannada. We know a lot of you have been waiting for this feature. That’s why we put it at the top of our to-do list. After all, YOU are our priority. We want to make the #SmartCommute accessible to each of you…

5 Things to Do in Lucknow

Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, is known for its rich culture. From mouth-watering and iconic food like the Mughlai biryani, Galawati Kebabs and Hazratganj chole bhature (the list can go on!), to clothes with intricate Chikankari work that are famous not just…

How to Find the Best BMTC Bus Route for Your Commute

Planning your commute can be difficult and we know it. Bangalore traffic doesn’t make matters any easier, does it? But when you have India’s smart commute app at your fingertips, you can breathe easy. In addition to buying digital passes on Tummoc, you can also find…

5 Reasons to Buy Your BMTC Bus Pass Online on Tummoc

It’s been a few months since we officially announced our collaboration with BMTC, and wow, what an eventful time it’s been! We’re constantly introducing new features and offers to make your commute simpler. If you don’t follow us on Twitter or don’t know of all the…
ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Tummoc ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಾಟ್‌’ಬೋಟ್

ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Tummoc ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಾಟ್‌’ಬೋಟ್

Tummoc’ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ…

ನಿಮ್ಮ BMTC ಪಾಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿ ‘Tummoc’ ನಲ್ಲಿ!

ನಿಮ್ಮ BMTC ಪಾಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿ ‘Tummoc’ ನಲ್ಲಿ!

ಟುಮ್ಯೋಕ್ ಇದೀಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟುಮ್ಯೂಕ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾಸ್ ನವೀಕರಣವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು…

Renew Your BMTC Bus Pass in Seconds with Tummoc!

Renew Your BMTC Bus Pass in Seconds with Tummoc!

Tummoc, in collaboration with BMTC, launched convenient digital BMTC bus passes earlier this year. To make your daily commute even more seamless, we’ve now made the pass renewal process super simple.  How to renew BMTC bus passes on Tummoc:  Step 1: Open the Tummoc…

Hindi for Beginners: Commuter Edition

Hindi for Beginners: Commuter Edition

Visiting/just moved to a city that mostly uses Hindi to communicate? And you don’t speak the language? You’ve come to the right place. This blog will help you with the basics and teach you some basic phrases for when you’re moving around.  Hindi 101  Let’s cover the…

ಈಗ Tummoc ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ!

ಈಗ Tummoc ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ!

ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ Tummoc App ಬಲಭ್ಯ!ಲಭ್ಯ  Tummoc ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ‌ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲು ನಾವು…

Now, Tummoc is Available in Kannada!

Now, Tummoc is Available in Kannada!

You read that right! You can now use the Tummoc app in Kannada. We know a lot of you have been waiting for this feature. That’s why we put it at the top of our to-do list. After all, YOU are our priority. We want to make the #SmartCommute accessible to each of you…

5 Things to Do in Lucknow

5 Things to Do in Lucknow

Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, is known for its rich culture. From mouth-watering and iconic food like the Mughlai biryani, Galawati Kebabs and Hazratganj chole bhature (the list can go on!), to clothes with intricate Chikankari work that are famous not just…